خورشیدولایت- قسمت اول

ر آذربایجان .

همان طور که ازنام"سید علی خامنه ای" بر می آید،اصلیت ایشان به آذربایجان وخامنه برمی گردد.خانواده ی پدری ایشان اهل تبریز وخامنه هستند،علت آن هم مهاجرت جدایشان ازتفرش به این استان است.صحبت های شورآفرین ایشان درجمع مردم آذربایجان به زبان آذری هنوز هم خاطره انگیزاست.

رتهران .

کلی ازمبارزات سیاسی ایشان دراین شهربوده است،بعدازانقلاب هم که کلاً ساکن تهران بوده اند.بسیاری ازوقایع  مهم  زندگی  ایشان در تهران  بوده  است. زندان های ساواک،مبارزات پیگیر،مجروحیت و...

رقم .

پس ازدوسال درنجف بودن،اواخرسال1337"سید علی"جوان به قم آمدتاببیند درس کسی نظرش رامی گیردیانه،که گرفت!شش سال سکونت،درس،مبارزه،سخنرانی و... درقم سال های پرجنب وجوش وباحرارتی رابرایش به همراه داشت،به اضافه دوباردستگیر شدن!در25سالگی بود که پدرش بیمارشدوگفت برگردمشهد؛ اما اوفکرمی کردکه دنیاوآخرتش درقم است،مرددشدورفت پیش یک آدم اهل دل وبعد ازآن به این نتیجه رسید؛خدایی که دنیا وآخرتش رادرقم قرارداده بودمی توانست آن را976کیلومتر جا به جا کند!این بود که برگشت مشهد.

رمرکزی/تفرش .

جدایشان درتفرش بوده اند.اجداد ایشان که به امام سجاد(ع) می رسندبه دلیل ظلم وجور عباسیان به مناطق مرکزی ایران وتفرش می آیند.البته ماموران عباسی "سید فخرالدین" رادرتفرش دستگیر وشهید می کنند که مزارایشان درمیقان اراک است.

راصفهان/نجف آباد .

پدربزرگ مادری ایشان اهل نجف آبادهستند.درسفربه اصفهان هم ایشان به جزاصفهان فقط به نجف آبادرفتندکه مردم آنجا هم استقبال پورشوروبی نظیری                                                                     

داشتند.

راستان های جنوبی کشور .

تسلط ایشان به زبان عربی وسخن گفتن به عربی فصیح،کلی محبوبیت درمناطق جنوبی وعرب نشین برایشان به ارمغان آورده است،حالا دنیای عرب به کنار!

ریزد .

مادربزرگ ایشان اهل این شهر بودند.

رخراسان رضوی/مشهد .

این جاکه دیگر محل تولد"سید علی" است.درسال 1318بودکه درخانه ای محقروخانواده ای مذهبی به دنیا آمد.درمکتب ها ومدارس همین شهر بودکه تحصیل کرد وبه حوزه رفت،درهمین شهرهم بود که با نواب صفوی آشنا شدوشعله های مبارزه در او شعله ور شد .دردوران مبارزات هم سخنرانی های او و   ر ساندن پیام های امام به علما تاثیرات زیادی درمشهدانقلابی داشت.

رسیستان وبلوچستان/ایرانشهر .

درسال های 55و56بودکه مبارزان سابقه دار دور همدیگرجمع شدند،همان هایی که بعدها شدند هسته اصلی "جامعه روحانیت مبارز" درگیرودارهمین فعالیت ها بود که رژیم پهلوی"سید علی" جوان رادستگیر می کندومی فرستد به" ایرانشهر". البته"سید علی" آن جا هم بی خیال نمی شودوشروع    می کند به تبلیغ اسلام ،روحانیت،وحدت شیعه وسنی و... نمازجمعه شیعیان شهرراهم راه می اندازد وبا "مولوی قمرالدین"سنگ بنای هفته ی وحدت را می گذارند.

درهمین اوضاع واحوال سیل گسترده ای می آید وتمام شهررابه هم می ریزد . حالا "سید علی"گروه امداد و روحانیت راشکل می دهد و امداد رسانی می کند .البته همین موضوع باعث می شودکه اوازنزدیک با اوضاع وخیم مردم آن منطقه آشنا شود ومردم آن جا هم اورا شناختند.درسال1357 هم که اوضاع مملکت به هم ریخت ،او به مشهد رفت.

                                                                                                                                                                               ادامه دارد...

التماس دعا

اَللهُمَ عَجِل لِوَلیِّکَ اَلفَرَج

هرگونه کپی برداری باذکرمنبع بلامانع است.

/ 0 نظر / 12 بازدید