خورشید ولایت-قسمت چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم

زندگی نامه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)- قسمت چهارم

"اگرازسرهایمان کوه ها وازخون هایمان دریاها بسازند نخواهیم گذاشت فرزندانمان درکتابهایشان بخوانندامام خامنه ای راتنها گذاشتند"

 

رورزش

آقا سید علی دردوره نوجوانی وجوانی نیزبه ورزش می پرداختند با این تفاوت که تحصیلات کلاسیک وحوزوی وقت زیادی از ایشان می گرفت.علاوه برآن  جوّ آن روز به گونه ای بود که طلبه نوجوان وجوان نمی توانست ازبسیاری از محیط هاوتفریحات استفاده نماید.کوهنوردی وپیاده روی های طولانی ازجمله ورزشهایی بود که آقا سید علی با علاقه آنها را انجام می داد . الان هم با وجود مسئولیت سنگین رهبری انقلاب اسلامی ، همچنان نسبت به کوهنوردی و ورزش،جدی هستند وهرهفته کوهنوردی می نمایند.

 

ماها متاسفانه سرگرمی های خیلی کمی داشتیم؛این طورسرگرمی ها آن وقت نبودالبته پارک بود ولی کم وخیلی محدود،مثلاًدرمشهدفقط یک پارک درداخل شهربود ومحیط هایش ،محیط های خیلی بدی بود.ماها هم خانواده هایی بودیم که پدرومادرها مقید بودند؛اصلاًنمی توانستیم برویم.برای مثال من دردوره ی جوانی امکان این که بتوانم از این مراکز عمومی تفریحی استفاده کنم وجود نداشت؛به خاطراینکه این مراکز،مراکزخوبی نبود،غالباًمراکز آلوده ای بود.

 

دستگاه های آن روزهم مقداری سعی داشتند که مراکزراآلوده ی به شهوات وفساد بکنند؛این کارتعمداًوطبعاًبابرنامه ریزی انجام می شد.آن وقت هااین حدس رامی زدیم بعدهاکه قراین واطلاعات بیشتری پیدا کردیم معلوم شد که واقعاًهمین طوربوده است ؛یعنی با برنامه ریزی محیط های عمومی رافاسد می کردند!لذا ماهم نمی توانستیم برویم،بنابراین تفریح های آن وقت ماهاازاین قبیل نبود.

 

تفریح من درمحیط طلبگی خودم دردوران جوانی حضور درجمع طلبه ها بود.به مدرسه ی خودمان-مدرسه ای د اشتیم مدرسه ی نواب-می رفتیم؛جوّ طلبه هابرای ما جوّ شیرینی بود.طلبه هادورهم جمع می شدندصحبت وگفتگو وتبادل اطلاعات می کردندوحرف می زدند.محیط مدرسه برای خودطلبه هامثل یک باشگاه محسوب می شد ؛ در وقت بیکاری آنجادورهم جمع می شدند . علاوه براین درمشهد ، مسجد گوهرشاد هم مجمع خیلی خوبی بود.آن جا هم افراد متدیّن،طلاب،روحانیون وعلمامی آمدند می نشستندوباهم بحث علمی می کردند؛بعضی هم صحبتهای دوستانه می کردند.تفریح های مااینها بود.

 

البته من آن وقت ورزش می کردم؛الان هم ورزش می کنم.متاسفانه می بینم جوان های ما در ورزش سستی می کنند؛که خیلی خطاست.آن وقت ما کوه می رفتیم،پیاده روی های طولانی می کردیم .من با دوستان خودم چندبارازکوه های اطراف مشهدهمین طور کوه به کوه،روستابه روستاچندشبانه روزحرکت می کردیم وراه می رفتیم.

 

ازاین گونه ورزشها داشتیم.البته اینها تفریح های سرگرم کننده ای بودکه خارج ازمحیط شهرمحسوب می شد.

 

حالا درتهران این دامنه ی زیبای البرز وارتفاعات به این قشنگی وخوب هست؛من خودم هفته ای چندباربه این ارتفاعات می روم.متاسفانه می بینم نسبت به جمعیت تهران کسانی که آنجا می آیندوازاین محیط بسیارخوب وپاک استفاده می کنندخیلی کم است!تأسف می خورم که چراجوان های ما ازاین محیط طبیعی وزیبا استفاده نمی کنند!اگرآن وقت درمشهد ما،یک چنین کوه های نزدیکی وجود داشت-چون آن وقت درمشهد کوه های به این خوبی وبه این نزدیکی نداشتیم-ماها بیشترهم استفاده می کردیم.

 

علاوه برآن آقاسید علی بنا به تجویز دکتربه باشگاه جوانان که نزدیک مدرسه نواب-محل تحصیلات حوزوی ایشان-بود می رفتندو ورزش می کردند.ازآنجا که آن زمان رفتن طلاب به باشگاه نزدطلبه ها صورت خوشی نداشت این کاررابا احتیاط انجام می دادند.

 

زمان طلبگی ما،باشگاهی درنزدیک مدرسه ی نواب بود-به نام باشگاه جوانان-پدرمن هم مخالف بودکه ما باشگاه برویم؛امادکتربه دلیلی گفته بود که فلانی بایدورزش کند،پدرم اجازه دادکه من باشگاه بروم.بنده به باشگاه جوانان می رفتم،وقتی می خواستم واردباشگاه بشوم این طرف وآن طرف رانگاه می کردم ببینم طلبه هامن رانبینند!متاسفانه نزدیک مدرسه نواب هم بودهردفعه می خواستیم برویم طلبه یی ازاین طرف یا ازآن طر ف می آمد!بلاخره یکی می دید.

                                                                                                                                                                ادامه دارد...

 التماس دعا

 اَللهُمَ عَجِل لِوَلیِّکَ اَلفَرَج 

 هرگونه کپی برداری باذکرمنبع بلامانع است.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید