نگاهی کوتاه ومفید به تاریخچه چهارده معصوم(ع)

معصوم اول:پیامبر اکرم(ص)

نام:محمد(ص)/لقب:مصطفی/کنیه: ابوالقاسم/نام پدر:عبدالله(ع)/نام مادر:آمنه(س)

تاریخ ومحل تولد:17ربیع الاول سال عام الفیل،مکّه/تاریخ ومحل رحلت:28صفردرمدینه

مدت عمر:63سال /دوران نبوت:23سال/مرقد شریفش:درمدینه کنارمسجد النبی است.

مدینه 

معصوم دوم:امام اول

نام:علی(ع)/لقب:مرتضی/کنیه: ابوالحسن/نام پدر:ابوطالب(ع)/نام مادر:فاطمه بنت اسد(س)

تاریخ ومحل تولد:13رجب داخل کعبه معظمه/تاریخ ومحل شهادت:21رمضان سال40هجری درمسجدکوفه

مدت عمر:63سال /دوران امامت:30سال/مرقد شریفش:درنجف اشرف.

 

معصوم سوم:یگانه بانوی دوجهان

نام:فاطمه(س)/لقب:زهرا/کنیه: ام ابیها/نام پدر:محمد مصطفی(ص)/نام مادر:خدیجه کبری(س)

تاریخ ومحل تولد:20جمادی الثانی سال پنجم بعثت درمکه/تاریخ ومحل شهادت:3جمادی الثانی سال11هجری درمدینه

مدت عمر:18سال /مرقد شریفش:درمدینه.

 

معصوم چهارم:امام دوم

نام:حسن(ع)/لقب:مجتبی/کنیه: ابومحمد/نام پدر:علی(ع)/نام مادر:فاطمه زهرا(س)

تاریخ ومحل تولد:نیمه رمضان سال سوم هجری درمدینه/تاریخ شهادت:28صفر سال50هجری

مدت عمر:47سال /دوران امامت:10سال/مرقد شریفش:مدینه درقبرستان بقیع.

 

معصوم پنجم:امام سوم

نام:حسین(ع)/لقب:سید الشهداء/کنیه: ابوعبدالله/نام پدر:علی(ع)/نام مادر:فاطمه زهرا(س)

تاریخ ومحل تولد:سوم شعبان،سال چهارم هجری درمدینه/تاریخ ومحل شهادت:روزدهم محرم،سال 61هجری درکربلا

مدت عمر:57سال /دوران امامت:11سال/مرقد شریفش:درشهرکربلای معلی.

 

 

 

 

 

 

معصوم ششم:امام چهارم

نام:سجاد(ع)/لقب:زین العابدین/کنیه: ابومحمد/نام پدر:امام حسین(ع)/نام مادر:شهربانو

تاریخ ومحل تولد:پنجم شعبان،سال 38هجری درمدینه/تاریخ شهادت:بنابرمشهوردر25محرم سال 95 هجری

مدت عمر:57سال /دوران امامت:حدود 35سال/مرقد شریفش: مدینه درقبرستان بقیع.

 معصوم هفتم:امام پنجم

نام:محمد(ع)/لقب:باقرالعلوم/کنیه: ابوجعفر/نام پدر:امام سجاد(ع)/نام مادر:فاطمه(س)بنت حسن(ع)

تاریخ ومحل تولد:اول رجب یاسوم صفرسال57 هجری درمدینه/تاریخ شهادت:7ذیحجه سال114هجری

مدت عمر:57سال /دوران امامت:19سال/مرقد شریفش: مدینه درقبرستان بقیع.

 معصوم هشتم:امام ششم

نام:جعفر(ع)/لقب:صادق/کنیه: ابوعبدالله/نام پدر:امام محمدباقر(ع)/نام مادر:امّ فروه

تاریخ ومحل تولد:17ربیع الاول سال 83 هجری درمدینه/تاریخ ومحل شهادت:25 شوال سال148 هجری درمدینه

مدت عمر:65سال /دوران امامت:34سال/مرقد شریفش: مدینه درقبرستان بقیع.

 

معصوم نهم:امام هفتم

نام:موسی(ع)/لقب:کاظم/کنیه: ابوالحسن/نام پدر:امام صادق(ع)/نام مادر:حمیده

تاریخ ومحل تولد:هفتم صفر سال 128هجری درمدینه/تاریخ شهادت:25 رجب سال183 هجری

مدت عمر:55سال /دوران امامت:35سال/مرقد شریفش: در شهرمقدس کاظمین عراق.

 معصوم دهم:امام هشتم

نام:علی(ع)/لقب:رضا/کنیه: ابوالحسن/نام پدر:امام موسی(ع)/نام مادر:نجمه

تاریخ ومحل تولد:11ذیقعده سال 148هجری درمدینه/تاریخ شهادت:آخرصفر سال203 هجری

مدت عمر:55سال /دوران امامت:20سال/مرقد شریفش: در شهرمقدس مشهد ایران.

 

معصوم یازدهم:امام نهم

نام:محمد(ع)/لقب:جواد/کنیه: ابوجعفر/نام پدر:امام رضا(ع)/نام مادر:خیزران

تاریخ ومحل تولد:10رجب سال 195هجری درمدینه/تاریخ ومحل شهادت:آخرذیقعده سال220 هجری دربغداد

مدت عمر:25سال /دوران امامت:17سال/مرقد شریفش: در شهرمقدس کاظمین عراق.

معصوم دوازدهم:امام دهم

نام:علی(ع)/لقب:هادی/کنیه: ابوالحسن/نام پدر:امام جواد(ع)/نام مادر:سمانه

تاریخ ومحل تولد:15ذیحجه سال 212هجری درمدینه/تاریخ شهادت:سوم رجب سال254 هجری

مدت عمر:42سال /دوران امامت:33سال/مرقد شریفش: در شهرمقدس سامرا عراق.

 معصوم سیزدهم:امام یازدهم

نام:حسن(ع)/لقب:عسکری/کنیه: ابومحمد/نام پدر:امام هادی(ع)/نام مادر:سلیل

تاریخ ومحل تولد:8ربیع الثانی سال 232هجری درمدینه/تاریخ شهادت:هشتم ربیع الاول سال260 هجری

مدت عمر:28سال /دوران امامت:6سال/مرقد شریفش: در شهرمقدس سامرا عراق.

 

معصوم چهاردهم:امام دوازدهم

نام:م ح م د(عجل الله تعالی فرجه الشریف)/لقب:مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)/کنیه: ابوالقاسم /نام پدر:امام حسن عسکری(ع)

نام مادر:نرجس خاتون/ تاریخ ومحل تولد:طلوع فجر15شعبان سال 255هجری درسامرا

مدت غیبت صغری: بعد ازشهادت امام حسن عسکری(ع) عهده دارامامت شد وبه اذن خداوند متعال،غیبت صغری نمودکه تقریباًهفتاد سال طول کشید.

غیبت کبری:از سال 329 هجری شروع شد.

 

امیدوارم که استفاده لازم رابرده باشید؛وهمیشه درترویج فرهنگ تشیع کوشش ورزید.

التماس دعا

اَللهُمَ عَجِل لِوَلیِّکَ اَلفَرَج

 

 

/ 0 نظر / 107 بازدید