درباره ی خدا-قسمت اول
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

بسم الله الرحمن الرحیم

گلصلی الله علیک یا فاطمه الزهرا(س) گل

درباره ی خدا 

پیش ازاینها فکرمی کردم خدا                        خانه ای دارد کنارابرها
              مثل قصر پادشاه قصه ها                              خشتی ازالماس وخشتی ازطلا
        پایه های برجش ازعاج وبلور                          بر سرتختی نشسته باغرور
   ماه،برق کوچکی ازتاجِ او                                اطلس پیراهن او،آسمان
             نقش روی دامن او،کهکشان                        رعد وبرق شب ،طنین خنده اش 
سیل و طوفان،نعره توفنده اش                      دکمه پیراهن او،آفتاب
             برق تیغ وخنجراو،ماهتاب                               هیچ کس ازجای او آگاه نیست
         هیچ کس رادرحضورش راه نیست                 پیش ازاینها خاطرم دلگیربود
             ازخدادرذهنم این تصویربود                              آن خدا بیرحم بود و خشمگین
 خانه اش درآسمان،دوراززمین                         بود،امّا درمیانِ ما نبود 
            مهربان وساده وزیبا نبود                                 دردل او دوستی جای نداشت
             مهربانی هیچ معنایی نداشت                      هرچه می پرسیدم،ازخود،ازخدا
            اززمین،ازآسمان،ازابرها                                 زود می گفتند:این کارخداست
             پرس وجو ازکار او کاری خطاست        هرچه می پرسی،جوابش آتش است
            آب اگرخوردی، عذابش آتش است                  تاببندی چشم،کورت می کند
             تا شدی نزدیک،دورت می کند                 کج گشودی دست،سنگت می کند
           کج نهادی پای،لنگت می کند                          تاخطا کردی،عذابت می کند 
              درمیان آتش،آبت می کند...                            با همین قصه،دلم مشغول بود
            خوابهایم،خواب دیو وغول بود                         خواب می دیدم که غرق آتشم
 دردهان شعله های سرکشم                       برسرم باران گرزآتشین
محو می شد نعره هایم،بی صدا                     درطنین خشم خدا...
          نیت من،درنماز ودردعا                               ترس بود و وحشت ازخشم خدا
        هرچه می کردم،همه ازترس بود                   مثل ازبرکردن یک درس بود
مثل تمرین حساب وهندسه                           مثل تنبیه مدیرمدرسه
            تلخ،مثل خنده ای بی حوصله                         سخت،مثل حل صدها مسئله
             مثل تکلیف ریاضی سخت بود                     مثل صرف فعل ماضی سخت بود

             تا که یک شب... 

                                                 

                 گلیاعلی مدد گل     

             التماس دعا

                 اَللهُمَ عَجِل لِوَلیِّکَ اَلفَرَج  

                  هرگونه کپی برداری باذکرمنبع بلامانع است.